Список 10 класс

Спіс твораў,  рэкамендаваных для чытання летам

X клас

(8 – 12 твораў на выбар вучня)

Беларуская  літаратура

 1. Зб. «Беларуская байка» (уклад. Э. Валасевіч)
 2. Г. Бураўкін Зб. «Чытаю тайнапіс вачэй»
 3. А. Грачанікаў Зб. «Палессе»
 4. Г. Далідовіч «Гаспадар-камень»
 5. Зб. «Душа мая тужлівая» (уклад. В. Шніп)
 6. А. Дзялендзік «Чатыры крыжы на сонцы»
 7. А. Жук «Халодная птушка»
 8. В. Зуёнак «Маўчанне травы»
 9. Е. Лось Зб. «I каласуе даўгалецце…»
 10. З. Марозаў Зб. «Вяртанне да цішыні»
 11. I. Навуменка «Сасна пры дарозе»
 12. А. Пісьмянкоў «Думаць вершы…»
 13. Зб. «Прайсці праз зону» (уклад. I. Бутовіч)
 14. А. Пысін Вершы са зб. «Твае далоні», «Ёсць на свеце мой алень»
 15. А. Разанаў Зб. «Вастрыё стралы»
 16. Б. Сачанка «Вечны кругазварот»
 17. Я. Сіпакоў Зб. «Веча славянскіх балад»
 18. В. Шніп Зб. «Гронка святла»
 19. Я. Янішчыц Зб. «Маналог вавёркі»
 20. Т. Кляшторны зб. «Кляновыя завеі» (2-3 вершы)
 21. М. Лынькоў 2-3 апавяданні, Лукаш Калюга. 2-3 апавяданні
 22. М. Гарэцкі. 2-3 апавяданні, «На імперыялістычнай вайне» (ва ўрыўках)
 23. Кандрат Крапіва «Брама неўміручасці», 2-3 байкі
 24. Змітрок Бядуля. 2-3 творы, Міхась Зарэцкі. 2 апавяданні
 25. Вершы паэтаў-франтавікоў са зб. «Іскры вечнага агню» (на выбар)
 26. Кузьма Чорны раман «Трэцяе пакаленне» або 2-3 апавяданні (на выбар вучняў)
 27. І. Мележ «Подых навальніцы» (ва ўрыўках)
 28. У. Караткевіч «Ладдзя Роспачы», вершы са зборніка «Быў. Ёсць. Буду»

Русская литература

 1. А.Н. Островский «Гроза», «Бесприданница», «Без вины виноватые», «На всякого мудреца довольно простоты»
 2. Ф.И. Тютчев. Лирика
 3. А.А. Фет. Лирика
 4. И.С. Тургенев «Отцы и дети»; стихотворения в прозе «Воробей», «Мы еще повоюем», «Русский язык», «Дворянское гнездо»
 5. И.А. Гончаров «Обыкновенная история», «Обломов»
 6. Н.А. Некрасов. Лирика, поэма «Кому на Руси жить хорошо»
 7. М.Е. Салтыков–Щедрин «История одного города», «Господа Головлевы», сказки
 8. Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание»
 9. Л. Н. Толстой «Война и мир», «Анна Каренина»
 10. А.П. Чехов «Человек в футляре», «Ионыч», «Попрыгунья», пьесы «Вишневый сад», «Дядя Ваня», «Дом с мезонином», «Дама с собачкой», «Анна на шее», «Душечка»; пьесы «Три сестры», «Чайка»
 11. М. Горький «Челкаш», «Жизнь Матвея Кожемякина», «Коновалов, «Супруги Орловы», пьесы «На дне», «Варвары», «Дачники», «Дети солнца», романы «Мать», «Дети Артамоновых»
 12. И.А. Бунин Лирика; проза: «Антоновские яблоки», «Грамматика любви», «Легкое дыхание», «Господин из Сан-Франциско», «Темные аллеи».
 13. Л.Н. Андреев «Иван Иванович», «Губарнатор»
 14. А.Аверченко «Молодняк», «Люди-братья»
 15. А.И. Куприн «Гранатовый браслет», «Изумруд», «Олеся»

Замежная літаратура

(дазваляецца чытаць творы ў  перакладзе на беларускую або  рускую мовы)

 1. Т. Драйзер «Американская трагедия»
 2. Э. Хемингуэй «Старик и море», рассказы
 3. Ги де Мопассан «Жизнь»
 4. Р. Бёрнс. «Вам слова, Джон Ячмень!: выбраная лірыка».