Список 7 класс

Спіс твораў,  рэкамендаваных для чытання летам

VII клас

(7 – 10 твораў на выбар вучня)

Беларуская  літаратура

 1. В. Адамчык «Урок арыфметыкі»
 2. У. Аляхновіч «Першае каханне»
 3. Р. Баравікова «Казкі астранаўта»
 4. В. Быкаў «Альпійская балада»
 5. А. Васілевіч «Пачакай, затрымайся…»
 6. У. Дамашэвіч «Абуджэнне»
 7. А. Камароўскі «Бусел»
 8. У. Караткевіч «Кніганошы»
 9. А. Кобец-Філімонава «Жаваранкі над Хатынню»
 10. А. Марціновіч «Гістарычныя постаці»
 11. П. Місько «Эрпіды на планеце Зямля»
 12. А. Наварыч «Антонік»
 13. І. Пташнікаў «Ільвы»
 14. Я. Сіпакоў «Зялёны лісток на планеце Зямля»
 15. А. Федарэнка «Шчарбаты талер»
 16. В. Хомчанка «Звон пад зямлёй»
 17. У. Шыцік «Кіб загаварыў апоўначы»
 18. Янка Брыль «Сірочы хлеб»
 19. Леанід Дайнека «Меч князя Вячкі» (урыўкі з рамана)
 20. Я.Колас «Новая зямля», «Сымон-музыка» (урыўкі з паэм)
 21. М.Багдановіч «Музыка»
 22. Т. Хадкевіч «Крынічка», В. Зуёнак. «З вайны сустрэлі мацяркі сыноў…»
 23. I. Навуменка «Настаўнік чарчэння», А. Васілевіч «Горкі ліпавы мёд»
 24. Янка Маўр «Палескія рабінзоны»
 25. А. Разанаў «У парку», Я. Сіпакоў «Спяць у снарадах…»

Русская литература

 1. М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», «Мцыри»
 2. А.С. Пушкин «Капитанская дочка»
 3. В.А. Жуковский «Лесной царь», «Эолова Арфа»
 4. А.К. Толстой «Песня о Гаральде и Ярославне», «Курган»
 5. Н.В. Гоголь «Ревизор»
 6. М.Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»
 7. А.Н. Островский Снегурочка»
 8. Л.Н. Толстой «После бала», «Отрочество»
 9. М. Горький «Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике», «Сказки об Италии», «В людях»
 10. А. Грин «Алые паруса»
 11. Е.Л. Шварц «Обыкновенное чудо»
 12. А.Твардовский «Василий Теркин»
 13. К. Паустовский «Телеграмма»
 14. А.Платонов «Неизвестный цветок»
 15. Р.Фраерман «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви»
 16. В. Киселев «Девочка и птицелет»
 17. В Каверин «Два капитана»
 18. Ч.А. Айтматов «Ранние журавли»
 19. И.А. Ефремов «на краю Ойкумены
 20. А.Н. и Б.Н. Стругацкие «Стажеры»
 21. К.Булычев «Поселок»

Замежная літаратура

(дазваляецца чытаць творы ў  перакладзе на беларускую або  рускую мовы)

 1. Дж.Лондон «Зов предков»
 2. А.Экзюпери «Маленький принц»
 3. Ж. Верн  «Таямнічы востраў»
 4. Д. Лондан «Белы клык»